Trasig glödlampa  - Fastighetsskötsel

Löpande underhåll av grönytor är ett måste för att hålla fastigheten i ett presentabelt skick. Skräp på gångbanor och trottoarer runt din fastigheten skämmer intrycket. Trasiga lampor i trapphus, vinds- och källargångar samt entréer gör att dina boende känner sig osäkra när de ska lämna lägenheten efter mörkrets inbrott.  Låt oss ta hand om skötseln av din fastighet  och kanske till och med kombinera detta med trappstädning för att få en helhetslösning

Vi utför även snöröjning av fastighetens gångbanor.